Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниИме
Email
Телефон
Съобщение

Регионална инспекция по околната среда и водите - РИОСВ, гр. Шумен

Можете да се свържете с нас, като пишете коментари във формата от ляво. Приемаме всякакви предложения или оплаквания.


Адрес на РИОСВ-Шумен
РИОСВ-Шумен.
Съединение 71, ет.3
9700 Шумен, България


Телефони:
Зелен телефон за сигнали 0885/750275
Директор 054/856500
Гл. счетоводител 054/856502
Деловодство 054/856501
Факс 054/876840
Обслужване на граждани и фирми на едно гише 054/831954
Връзки с обществеността 054/856511
Дирекция "Контрол на околната среда" 054/856505
Направление "Опазване на водите" 054/856515
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" 054/856521
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" 054/856526 054/856512 054/856516 054/856506 054/856525
Направление "КПКЗ, екологична отговорност и доброволни ангажименти и ОХВ; контрол на риска от големи аварии с ОХВ" 054/856520 054/856522
Дирекция "Превантивна дейност" 054/856503 054/856523
Направление "ОВОС и ЕО" 054/856523
Направление "Биологично разнообразие и защитени територии" 054/856517
Направление "Специализирани регистри" 054/856511


Email


riosv-shn@icon.bg


Email Връзки с обществеността


riosvshn_pr@abv.bgВсички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri