Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниТакси


Заплащане на таксите:

- по банков път: IBAN сметка: BG 39 UNCR 7000 3119 3300 24

BIC КОД: UNCRBGSF

- в касата на РИОСВ - съгласно заповед на министъра на околната среда и водите за такси, които не надхвърлят 20 лв. /двадесет лева/ заплащането може да бъде осъществено освен по банков път и в касата на РИОСВ гр. Шумен, ул. "Съединение" 71, ет. 4, стая № 13

- таксите могат да бъдат заплатени и чрез терминално устройство ПОС в сградата на РИОСВ гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от местни банки или от местен клон на чуждестранна банка и носещи търговска марка "БОРИКА МАЕSTRO", "VISA ELEKTRON", "VPAY", "MAESTRO" и "MASTERCARD"


Изтегли - ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РАЗМЕР НА СЪБИРАНИТЕ ТАКСИ           Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими, събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на на Министреството на околната среда и водите:

           - чл. 2, ал. 1, точки 1,2 и 5, ал. 2, ал. 3, ал.4,

           - чл. 3, ал. 1, 

           - чл. 4, ал. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, точки 1 и 2, ал. 5, 

           - чл. 5, aл. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, точки 1, 2 и 3,

се заплащат по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

          IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01

          Банков код: SOMBBGSF

          Общинска банка АД, финансов център "Денкоглу"  
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri