Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниПрограми на ЕС

Програми на ЕС

Вижте всички програми на http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?p=0047&n=000009

Програмите на Европейските общности представляват набор от действия с цел да се насърчи сътрудничеството между страните членки на Европейския съюз (ЕС) в различни области, свързани с политиките на Европейската общност. Принципно, тези програми са замислени и предназначени за страните членки на ЕС на базата на определените в Общия бюджет на съюза средства.

Граждани, фирми, неправителствени организации и национални администрации от страните кандидатки могат да участват в програмите на Общността в различни области, като например изследователска дейност, образование, професионално обучение, младежки програми, култура и аудиовизия, околна среда, енергетика, транспорт, социална политика, сътрудничество в сферата на правосъдието, малки и средни предприятия, данъчно облагане, информационно общество и т.н. Европейската комисия отпуска и директно финансиране (на обществени и частни институции — университети, фирми, браншови организации, неправителствени организации – и в някои случаи на физически лица) с цел прилагането на политиките на Общността и външните политики на Европейския съюз.
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri