Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниПрофил на купувача

Активни процедури
В момента няма процедури в този статус!


Затворени процедури
В момента няма процедури в този статус!


Възложени процедури
В момента няма процедури в този статус!


Процедури след 15.04.2016 г.

Процедури по чл.20, ал.1 - няма

Процедури по чл.20, ал.2 - няма

Процедури по чл.20, ал.3 - няма

Процедури по чл.20, ал.4 - няма

Пазарни консултации по чл.44 - няма 

 Обявления и становища

Предварителни обявления - няма

Становища от АОП - няма Процедури преди 15.04.2016 г.

Обществени поръчки по ЗОП - няма

Публични покани - няма

Договори по чл.14 ал.5 от ЗОП - нямаДруги документи

Няма публикувани Други документиВътрешни правила
Няма публикувани Вътрешни правила


Архив
Няма публикувани архиви


Контакти

Населено място: Шумен

Адрес: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, 9700, ул. "Съединение" №71, ет.3

Телефон: 054/856 501

Факс: 054/876 840

Интернет сайт: www.riosv.icon.bg

E-mail адрес: riosv-shn@icon.bg 
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri