Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниПУДООС

Финансиране - ПУДООС

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда  http://pudoos.bg/

СЪЗДАВАНЕ И ЗАКОНОДАТЕЛНА УРЕДБА НА ПУДООС

•  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е юридическо лице, създадено със Закона за опазване на околната среда-чл.60 ал.1. / ДВ бр.91 от 25.09.2002г./

•  ПУДООС е държавно предприятие по смисъла на чл. 62 ал.3 от ТЗ и не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.

•  С Правилника, приет с ПМС №319 от 29.12.2003г., се урежда устройството и дейността на ПУДООС.

•  ПУДООС е пълен правоприемник на правата и задълженията на Националния фонд за опазване на околната среда.

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Органите на управление на ПУДООС са:

•  Управителен съвет

•  Изпълнителен директор

Организационната структура на Предприятието е :

•  Дирекция "Финансиране на екологични проекти и дейности"

•  Дирекция "Нефинансови стопански дейности"

•  Дирекция "Административно-правно и финансово обслужване"
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri