Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниПревантивна дейност

ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА С ГЛ. АРХИТЕКТИ И ЕКОЛОЗИ НА ОБЩИНИ НА 07.06.2016 Г. В РИОСВ ГР. ШУМЕН

Изтегли - ПРОВЕДЕНА РАБОТНА СРЕЩА С ГЛ. АРХИТЕКТИ И ЕКОЛОЗИ НА ОБЩИНИ НА 07.06.2016 Г. В РИОСВ ГР. ШУМЕН


СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ИЗГОТВЕНИЯ ДОКЛАД/ЕКОЛОГИЧНАТА ЧАСТ НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА


Изтегли - Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на община Никола Козлево, екологична оценка към него и покана за участие
Изтегли - Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на община Каолиново и екологична оценка към него (27.11.2015г.) и покана за участие
Изтегли - Съобщение за провеждане на консултации по предварителен проект на общ устройствен план на община Венец, екологична оценка към него и покана за участие
Изтегли - Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на община Антоново
Изтегли - Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на екологична оценка на общ устройствен план на община Велики Преслав

 

Изтегли - Съобщение за Обществено обсъждане на Доклад за екологична оценка на предварителен проект на ОУП на община Върбица


РЕГИСТРИ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)

Регистър по ОВОС: http://registers.moew.government.bg/ovos/

Регистър по ЕО: http://registers.moew.government.bg/eo/РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изтегли - Разпореждане за предварително изпълнение през 2012г.


Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

 

Изтегли - Обява за обществено обсъждане "Яйца и птици - Ломци" ООД

Изтегли - ДОВОС СД "КВИНС-АРГО И С-ИЕ" гр. ЛОЗНИЦА

Изтегли - ОБЯВА за среща за обществено обсъждане на ДОВОС на СД "КВИНС-АРГО И С-ИЕ" гр. ЛОЗНИЦА

Изтегли - ДОВОС на ЕТ "Милена Митова" - публикуван на 29.07.2016 г.


Изтегли - ОБЯВА за среща за обществено обсъждане на ДОВОС на ЕТ "Милена Митова" - публикувана на 29.07.2016 г.


Изтегли - ДОВОС ЗП Иван Бахчеванов гр. Търговище - публикуван на 22.07.2016 г.


Изтегли - ОБЯВА за среща за обществено обсъждане на ДОВОС на ЗП Иван Бахчеванов гр. Търговище - публикувана на 22.07.2016 г.


Изтегли - ДОВОС на ЕТ "Милена Митова" - ПРИЛОЖЕНИЯ - качени на 29.07.2016 г.

Изтегли - ДОВОС на Тетрахиб АД - публикуван на 23.08.2016 г.

 

Изтегли - ОБЯВА за среща за обществено обсъждане на ДОВОС на Тетрахиб АД - публикувана на 23.08.2016 г.


Изтегли - ДОВОС Валди Агро ООД


Изтегли - обява за обществено обсъждане на ДОВОС на Валди Агро ООД 
Изтегли - Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на ветроенергиен парк от до 23 ветрогенератора в землището на с.Правенци, община Нови Пазар, област Шумен".


Изтегли - Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Разработване на кариера за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварц - каолинови пясъци от находище „Две могили", разположено в землището на с. Пристое, община Каолиново, област Шумен"


Изтегли - Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк за производство на електроенергия от възобновяем източник-вятър, състоящ се от 12 бр. ветрогенератори, разпределени в седем самостоятелни електроцентрали и съпътстваща инфраструктура (кабелни линии, ГРУ, пътища за достъп и кранови площадки в землищата на селата Звегор и Висока Поляна, общ. Хитрино и землището на с. Капитан Петко, общ. Венец


Изтегли - Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за преустройство на новоизграждащ се склад за метали в цех за горещо поцинковане в УПИ II, кв.117а, гр. Каспичан


Изтегли - Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република БългарияМетодически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната уредба по ОС за намерения за изграждане на вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи

Изтегли - Вятърни генератори
Изтегли - Фотоволтаични системи
Изтегли - Водноелектрически централи
Изтегли - Насоки за извършване на преценка на вероятната степен на въздействие на инвестиционни предложения (ИП) за изграждане на вятърни генератори (ВГ) върху конкретните местообитания и/или видове, предмет на опазване в защитените зониУказания за ОВОС на инвестиционни предложения: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233

 
Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri