Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниРешения за преценяване на необходимостта от ОВОС

Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2018 г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2018 г.


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2017 г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2017 г.


Издадени решения за допускане на предварително изпълнение

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ Шумен съобщава за постановено Решение за допускане на предварително изпълнение №1/2016 г. на Директора на РИОСВ Шумен, с което се допуска предварително изпълнение на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-28-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ Шумен, с възложител "Дюра - Тайлс БГ" АД гр. София за "Доизграждане на блок F на завод за производство на керамични изделия с производствен капацитет 75 t/24h" /публикувано на 17.09.2016 г./.


Изтегли - Решение за допускане на предварително изпълнение


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2016 г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2016 г.


Решения за поправка на очевидна фактическа грешка

Изтегли - Решение №286/19.08.2016 г.
Изтегли - Решение №290/17,09,2015 г.
Изтегли - Решение №331/30.09.2016 г.


Решения за допълване на издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС

Изтегли - Решения за допълване на издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2013 г.


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС 2011 - 2015 г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2012г
Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2011г
Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2013 г.
Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2014 г.
Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2015 г.


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2010г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2010г.


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2009г.

Изтегли - Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2009г.


2005-2006г._Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

Изтегли -


Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС за 2007г.

Изтегли -


Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2008г.

Изтегли -Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri